Echografie

Echografie kan erg belangrijk zijn in het onderzoek van uw (zieke) dier. De dieren moeten vaak (waar de echo gemaakt moet worden) geschoren worden, en moeten even stil liggen of staan. Dit kan natuurlijk wel wat onprettig voor uw dier ervaren worden, maar de echo zelf is veilig en niet pijnlijk. Een echo is niet schadelijk voor uw dier.

Echografie maakt gebruik van geluidsgolven, waarvan de echo weer teruggekaatst wordt naar de transducer van het echo apparaat. Deze geluidsgolven hebben een frequentie die buiten het bereik van mensenoren ligt. Tijdens het onderzoek hoort u dus niets. Dezelfde techniek wordt onder andere gebruikt voor zwangere vrouwen voor de baby echo.

Hoe gaat het in zijn werk?

U kunt tijdens het onderzoek gewoon bij uw dier blijven. U kunt meekijken naar de beelden en de dierenarts zal u zo veel mogelijk uitleggen van wat er zichtbaar is.

Het is belangrijk dat uw dier nuchter is voor het onderzoek van de buik, omdat een volle maag en darmen het onderzoek van de buik kunnen bemoeilijken. Wij adviseren om uw dier liefst 12 uur voor het onderzoek geen eten meer te geven, water mag wel.
Voor het echografisch onderzoek van de buik is het handig als de urineblaas vol is, daarom is het beter uw hond niet te laten plassen tot 1 uur voor het onderzoek. Pas op! Honden, vooral reuen plassen vaak op de parkeerplaats als ze uitstappen, probeer dit te voorkomen als ze voor de buik en/of blaas echo komen.

Voorafgaande aan het onderzoek zal uw dier worden geschoren, omdat de echo door lucht tussen de haren een slecht beeld geeft. Op de kale huid wordt dan een speciale gel aangebracht die zorgt voor een goed contact met de transducer van het echo apparaat. De positie van uw dier is afhankelijk van het lichaamsdeel wat onderzocht moet worden. Dit kan variëren van zijligging en rugligging tot staand.
Hiervoor hebben wij speciale kussens zodat uw dier zich tijdens het onderzoek zo comfortabel mogelijk voelt.

Over het algemeen kan het onderzoek worden uitgevoerd bij het wakkere dier. Als het dier veel pijn heeft of erg onrustig is, kan het soms nodig zijn een korte narcose of sedatie te geven.

Wat is goed zichtbaar op een echo?

Echografie is bij uitstek geschikt om weke delen in beeld te brengen.

Hart: Voor het onderzoek van het hart is een echo het meest geschikt. De beweging van het hart kan worden bekeken, alle verschillende onderdelen van het hart kunnen los van elkaar beoordeeld en gemeten worden, en ook een lekkage van de hartkleppen en stroomsnelheid van het bloed kan worden beoordeeld. Bij Dierenarts Bob maken we zelf geen hartecho’s. Of we halen een dierenarts met een speciale echo die ook een hart kan echo-en (met Doppler) naar onze praktijk. Of we verwijzen u naar de radioloog/ echospecialist voor een hartecho.
Buik: In tegenstelling tot röntgenfoto's, kan er met echo goed onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende organen in de buikholte. De vorm, grootte en structuur van organen kan worden beoordeeld en er kan echt “in” deze organen gekeken worden. Er kan bijvoorbeeld worden gezien of er een steentje aanwezig is in de urineblaas, of er een proces in de lever aanwezig is, of de hond of kat drachtig is, of dat er sprake is van een verstopping van de darmen. Een echo van de buik wordt soms in combinatie van een röntgenfoto gebruikt. De röntgenfoto geeft namelijk een mooi beeld over de gehele buik ineens. Beide onderzoeken kunnen elkaar zo mooi aanvullen om zoveel mogelijk zekerheid te krijgen wat er aan de hand is in de buik van uw dier.
Pezen: Röntgenfoto's zijn erg geschikt om de botten van een kreupele hond of kat in beeld te brengen, maar röntgenfoto’s geven weinig informatie over pezen. In sommige gevallen is een echo van de pezen dan het aangewezen onderzoek, om meer informatie te krijgen over de vorm en structuur van de pezen, bijvoorbeeld om te kijken of er een scheurtje in de pees zit. Ook deze echo’s maken we niet zelf. Net als voor hartecho’s komt hier speciaal een dierenarts voor, of we verwijzen u naar de specialist.
Oog: Het oog zelf is mooi in beeld te brengen met echo, maar ook de ruimte achter het oog kan goed met echo beoordeeld worden. Een echo kan dus informatie geven over de lens, het netvlies en bepaalde aangeboren afwijkingen, maar ook of er een massa achter het oog zit die het oog naar buiten drukt. Ook hiervoor komt een dierenarts of verwijzen we u.

Echogeleide punctie

Bij sommige veranderingen in de buikholte zal er nader onderzoek nodig zijn, om de precieze oorzaak van deze veranderingen te bepalen.
Dit nadere onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit een punctie (hierbij wordt ergens vloeistof uitgehaald) of een dunne naaldbiopt (hierbij worden met een dunne naald cellen opgezogen uit een afwijkend orgaan).
De meeste dieren reageren hier niet of nauwelijks op, en ze hoeven hier dus niet voor onder narcose. Deze beide technieken zijn een beetje te vergelijken met bloedafname, waarbij uw dier alleen het prikje zal voelen dat door de huid heen gaat.
Het materiaal dat op deze manier wordt verzameld, zal verder onderzocht moeten worden. Soms bij ons zelf, soms bij een extern laboratorium of bij een patholoog.

Bij twijfel kunt u altijd bellen!